Over
ons

Stichting Rebelbass Foundation

De stichting Rebelbass Foundation is door Aïda opgericht om dat voort te zetten wat ze zelf in haar eigen leven onvermoeibaar heeft gedaan: grenzen tussen muziek, kunst, design, technologie en wetenschap met spiritualiteit en bewustwording opzoeken en zo nieuwe verbindingen tussen cultuur, wetenschap en mystiek tot stand brengen bij een breed en groot publiek. 

Op korte termijn lees je op deze website waar we het afgelopen half jaar aan gewerkt hebben en hopen we je te kunnen vertellen hoe we met ons eerste project invulling willen geven aan bovenstaande doelstelling.

ANBI | governance

Wat we doen

De grenzen tussen muziek, kunst, design, technologie en wetenschap met spiritualiteit en bewustwording op te zoeken met het doel nieuwe verbindingen tussen cultuur, wetenschap en mystiek tot stand te brengen bij een breed en groot publiek en daarmee de persoonlijke ontwikkeling en zingeving te stimuleren het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het eerste wapenfeit van de stichting is het realiseren van een installatie in de openbare ruimte die plek biedt aan spirituele verdieping en experiment, voor allerlei evenementen, zoals therapeutische sessies, voor ontspanning, voor (spelend) leren (met scholen), voor reflectie en verbinding. Onze roadmap daar naartoe ziet er als volgt uit:

Q1/Q2 2021

Van eerste uitgesproken wild idee naar een inhoudelijk concept en opgerichte stichting met bestuur. We voerden als team van vrijwilligers gesprekken met makers, kunstenaars en andere uitvoerders. Al deze input heeft ons veel vertrouwen en energie gegeven om door te zetten en in deze tweede fase op korte termijn voldoende financiële middelen te organiseren voor de verwezenlijking ervan.

Q3 2021

Er wordt nu hard gewerkt aan het realiseren van de benodigde financiering en aan de verdere uitwerking van het inhoudelijke concept. Daarnaast werkt een klein team van betrokkenen nu al aan de verdere planning en benodigde voorbereidingen noodzakelijk voor de uitvoering, waaronder de voorbereidingen van het benodigde platform.

Q4 2021

Eind 2021 zullen de uitvoeringswerkzaamheden ingepland worden, afhankelijk van de voortgang van de financieringsronde.

2022

In 2022 is de installatie een feit en de toegevoegde dimensie actief. De stichting Rebelbass Foundation zorgt voor het onderhoud en ontplooit aanvullende initiatieven om de locatie blijvend te activeren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurder.

Verslagdocumenten

In het opstartjaar 2021 werken wij hard aan een degelijk onderbouwd beleidsplan met realistische financiering. Jaarlijks zullen wij een activiteitenverslag met financiële verantwoording aanleveren en op deze plek beschikbaar stellen.

Facts & Figures

statutaire naam:
Stichting Rebelbass Foundation

postadres:
Venstraat 67
5651 AL Eindhoven

KvK: 83135820
RSIN:  8627 44 313
BTW: NL 8627 44313 B01
IBAN: NL91 RBRB 8835 3804 56

 

Bestuur (22-6-2021)

Aïda Spaninks (voorzitter | † 27-9-2021 )
Ron van der Sterren (secretaris | waarnemend voorzitter)
Bert van Doorn (penningmeester)

Verantwoording

Beleidsplan 2021-2022 (nov 2021)
Jaarverslag (mei 2022)